Robot copy MT4

Robot copy MT4

Các robot ngoại hối phổ biến nhất cho giao dịch MT4 là Forex EA (Expert Advisor). Chúng có thể được lập trình để tuân theo một chiến lược cụ thể, chẳng hạn như sử dụng…

  • #